رنگ پودری،الکترواستاتیک،استا امگاESTA OMEGA

الکترو استاتیک،رنگ پودری،کابین رنگ،مونوریل،کانوایر،کوره رنگ،سایکلون،مونوسایکلون،دستگاه رنگ  پاش،استا امگا،دستگاه پاشش رنگ  

رنگ پودری
رنگ الکترو استاتیک
رنگ پودری حاوی حلال نمی باشد به همین دلیل به میزان قابل توجهی از احتمال آتش سوزی کاسته می شود.در مقابل تغییرات فیزیکی و شیمیایی این رنگ ها عمر بیشتری نسبت به رنگ های مایع دارند.رنگ برروی تمام قطعه ضخامت یکنواخت داشته و شره رنگ بر روی محصول به وجود نخواهد آمد
تاریخ : 1397/8/7 | 511 بازدید