کانوایر،کانوایر مونوریل،استا امگا،الکترواستاتیک،رنگ پودریESTA OMEGA

الکترو استاتیک،رنگ پودری،کابین رنگ،مونوریل،کانوایر،کوره رنگ،سایکلون،مونوسایکلون،دستگاه رنگ  پاش،استا امگا،دستگاه پاشش رنگ  


کانوایر مونوریل
کانوایر 
امروزه کانوایر یا نوار نقاله که جهت جابجایی و دستگاه انتقال مواد می باشد نقش اساسی در صنعت ایفا می کند.

با ایجاد فن آوری های جدید تغییراتی در نحوه عملکرد و مکانیزم های متفاوتی برای کانوایر ها به کار گرفته شده است اما اکثر کانوایر ها به طور کلی با استفاده از یک الکترو موتور محوری را به حرکت در می آورد

کانوایر هوایی
نقاله ایی است که از یک سیستم تک ریلی هوایی تشکیل شده است که دارای یک رشته زنجیر و یکسری قرقره می باشد که بدین شکل قطعه از قرقره آویخته شده و با حرکت زنجیر حمل می شود.
این کانوایر جهت انجام یکسری عملیات که بصورت پیوسته صورت می گیرد مانند کوره پخت،رنگرزی،شستشو و  غیره استفاده می شود همچنین جهت انتقال در مسافت های زیاد،جهت تغذیه خط مونتاژ،جهت حمل نقل داخلی بخش صنعتی استفاده می شود و در صورتی که در نزدیکی سقف نصب شود در استفاده از فضا صرفه جویی خواهد شد

کانوایر،کانوایر مونوریل،استا امگا،الکترواستاتیک،رنگ پودریESTA OMEGA #2


تاریخ : 1397/8/28 | 455 بازدید