لعاب الکترواستاتیک،استا امگا،رنگ پودری

الکترو استاتیک،رنگ پودری،کابین رنگ،مونوریل،کانوایر،کوره رنگ،سایکلون،مونوسایکلون،دستگاه رنگ  پاش،استا امگا،دستگاه پاشش رنگ  estaomega
شرکت پاشکار صنعت موفق به ساخت تجهیزات لعاب الکترو استاتیک در ایران گردید تاریخ : 1397/7/25 | 636 بازدید