رنگ شیر آلات بهداشتی،رنگ پودری،الکترو استاتیک،استا امگا

الکترو استاتیک،رنگ پودری،کابین رنگ،مونوریل،کانوایر،کوره رنگ،سایکلون،مونوسایکلون،دستگاه رنگ  پاش،استا امگا،دستگاه پاشش رنگ  


estaomegaاستاامگا
شرکت پاشکار صنعت موفق به ساخت تجهیزات رنگ مخصوص شیر آلات بهداشتی گردیدکه در این میان می توان 
از تجهیز کارخانجات راسا،شودر،صنوبر،ونزیا،کلارپویا،آداک نام بردتاریخ : 1397/7/25 | 742 بازدید