کابین رنگ،کابین رنگ پودری،کابین یک طرف پاشش رنگ،الکترواستاتیک،استا امگا

الکترو استاتیک،رنگ پودری،کابین رنگ،مونوریل،کانوایر،کوره رنگ،سایکلون،مونوسایکلون،دستگاه رنگ  پاش،استا امگا،دستگاه پاشش رنگ  

ESTA OMEGAکابین رنگ
کابین رنگ پودری
کابین یک طرف پاشش رنگ
این کابین از یک طرف باز می باشد و از سه طرف دیگر بسته می باشد.دراین کابین ها قطعات به صورت دستی جابجا می شود واین قطعات یا از سقف آویزان شده و یا روی صفحات گردان قرار می گیرند.این کابین ها براساس ابعادی که مشتری تعیین می کند و بر اساس کاربرد ونیاز آنها ساخته می شود.به همین دلیل اندازه هر کابین یک طرف پاشش رنگ متفاوت از دیگری ساخته می شود
جنس این نوع کابین ها ازاستیل،گالوانیزه یا ورق های روغنی می باشد.این کابین ها اغلب برای کارهای دستی انجام می شودو رنگ به صورت دستی روی قطعات پاشیده می شود.تاریخ : 1397/8/12 | 492 بازدید