کابین رنگ،انواع کابین رنگ پودری،الکترو استاتیک،استا امگا

کوره رنگ،کابین رنگ،الکترواستاتیک،رنگ پودری،کانوایر مونوریل،دستگاه پاشش رنگ،دستگاه رنگپاش پودری دستی و اتوماتیک،گان پاشش،گان پاشش آزمایشگاهی

کابین رنگ
کابین رنگ پودری


قطعات جهت رنگ آمیزی  به کابین پاشش رنگ پودری به صورت دستی یا اتوماتیک انتقال می یابد.
در کابین پاشش رنگ پودری فضای مناسب جهت پاشش رنگ بر روی قطعه و یا گردش در  نظر گرفته می شود.
کابین پاشش دارای دهنه های ورودی و خروجی ،دهنه ی پاشش رنگ به صورت دستی و یا اتوماتیک،سیستم روشنایی و دارای لوله های اتصال به سایکلون جهت بازیافت رنگ می باشد.بر اساس شکل و ابعاد و نوع پاشش دستی و اتوماتیک و شرایط لازم جهت بازیافت رنگ پودری طراحی و ساخت کابین رنگ انجام می گیرد. 


کابین رنگ،انواع کابین رنگ پودری،الکترو استاتیک،استا امگا #2 کابین رنگ،انواع کابین رنگ پودری،الکترو استاتیک،استا امگا #3 کابین رنگ،انواع کابین رنگ پودری،الکترو استاتیک،استا امگا #4 کابین رنگ،انواع کابین رنگ پودری،الکترو استاتیک،استا امگا #5 کابین رنگ،انواع کابین رنگ پودری،الکترو استاتیک،استا امگا #6 کابین رنگ،انواع کابین رنگ پودری،الکترو استاتیک،استا امگا #7 کابین رنگ،انواع کابین رنگ پودری،الکترو استاتیک،استا امگا #8


تاریخ : 1398/3/30 | 349 بازدید