کوره رنگ،کوره باکسی،کوره کمدی،کوره رنگ الکترواستاتیک،رنگ پودری،استا امگاESTA OMEGA

دستگاه پاشش رنگ،دستگاه رنگپاش دستی و اتوماتیک،کوره رنگ پودری،کابین رنگ پودری،کانوایر مونوریل،مونوسایکلون،سایکلون،دکورال،گان پاشش رنگ پودری،الکترواستاتیک،استا امگا


کوره پخت رنگ
کوره باکسی،کوره کمدیکوره رنگ،کوره باکسی،کوره کمدی،کوره رنگ الکترواستاتیک،رنگ پودری،استا امگاESTA OMEGA #2 کوره رنگ،کوره باکسی،کوره کمدی،کوره رنگ الکترواستاتیک،رنگ پودری،استا امگاESTA OMEGA #3


تاریخ : 1397/10/4 | 551 بازدید