کانوایر مونوریل،استا امگا،الکترو استاتیک،رنگ پودریESTA OMEGA

الکترو استاتیک،رنگ پودری،کابین رنگ،مونوریل،کانوایر،کوره رنگ،سایکلون،مونوسایکلون،دستگاه رنگ  پاش،استا امگا،دستگاه پاشش رنگ  

کانوایر مونوریل

کانوایر هوایی


کانوایر مونوریل،استا امگا،الکترو استاتیک،رنگ پودریESTA OMEGA #2 کانوایر مونوریل،استا امگا،الکترو استاتیک،رنگ پودریESTA OMEGA #3


تاریخ : 1397/2/24 | 630 بازدید