کانوایر،کانوایر مونوریل،کانوایر هوایی،الکترو استاتیک ESTA OMEGA

دستگاه پاشش رنگ،دستگاه رنگپاش دستی و اتوماتیک،کوره رنگ پودری،کابین رنگ پودری،کانوایر مونوریل،مونوسایکلون،سایکلون،دکورال،گان پاشش رنگ پودری،الکترواستاتیک،استا امگا

کانوایر

کانوایر مونوریل

کانوایر،کانوایر مونوریل،کانوایر هوایی،الکترو استاتیک ESTA OMEGA #2


تاریخ : 1398/2/29 | 321 بازدید