گالری تصاویرکابین رنگ،انواع کابین رنگ پودری،الکترو استاتیک،استا امگا
کانوایر،کانوایر مونوریل،کانوایر هوایی،الکترو استاتیک ESTA OMEGA
کاتالوگ استا امگا ESTA OMEGA
کابین رنگ،کابین رنگ پودری،کابین رنگ الکترواستاتیک،استاامگا ESTA OMEGA
کوره رنگ،کوره باکسی،کوره کمدی،کوره رنگ الکترواستاتیک،رنگ پودری،استا امگاESTA OMEGA
دستگاه پاشش رنگ پودری،دستگاه رنگپاش اتوماتیک،ربات رنگ پاش پودری،الکترواستاتیک،استا امگا
دستگاه پاشش رنگ پودری،دستگاه رنگپاش پودری،دستگاه رنگ پاش دستی،الکترواستاتیک،استا امگا
گان پاشش رنگ پودری،گان آزمایشگاهی،الکترواستاتیکESTA OMEGA
گان پاشش،گان پاشش رنگ پودری،الکترواستاتیک ESTA OMEGA
کانوایر مونوریل،استا امگا،الکترو استاتیک،رنگ پودریESTA OMEGA
کوره تونلی مخصوص شیرآلات بهداشتی،استا امگا،الکترو استاتیک ،رنگ پودریESTA OMEGA
کوره کمل،مناسب جهت گارگاههایی با فضای کم،الکترو استاتیک،رنگ پودری،استا امگاESTA OMEGA
کابین اتوماتیک رنگ آمیزی فیلتر اتومبیل
دکورال
یازدهمین نمایشگاه بین المللی رنگ و رزین سال 1390
صفحات: اولین | 1 | 2 | آخرین