محصولات

الکترو استاتیک،رنگ پودری،کابین رنگ،مونوریل،کانوایر،کوره رنگ،سایکلون،مونوسایکلون،دستگاه رنگ 

 پاش،استا امگا،دستگاه پاشش رنگ  

کانوایر هوایی
کانوایر مونوریل

کانوایر مونوریل فقط از یک ریل تشکیل شده که زنجیر داخل آن حرکت می کند کانوایر مونوریل در فضای های کم قابلیت چرخش را دارد و دارای محافظ زنجیر داخل ریل،سیستم روانکار اتوماتیک می باشد و مناسب برای استفاده در اکثر خطوط رنگ است.