محصولات

الکترو استاتیک،رنگ پودری،کابین رنگ،مونوریل،کانوایر،کوره رنگ،سایکلون،مونوسایکلون،دستگاه رنگ پاش،استا امگا،دستگاه پاشش رنگ  


کانوایر 
کانوایر مونوریل یا کانوایر هوایی
کانوایر مونوریل نوعی از کانوایر هوایی می باشد که سیستم منتقل شدن قطعات مبتنی بر حرکت خطی بر روی یک مسیر یک ردیفه می باشد و قابل استفاده در فضاهایی با ارتفاع بالا برای استفاده بهینه از محدوده تولیدی می باشد.