محصولات


رنگ پودری،الکترو استاتیک،کوره رنگ،کانوایر،کابین رنگ پودری،سایکلون،مونوسایکلون،دستگاه رنگ پاش،دستگاه پاشش رنگ

کابین رنگ
کابین رنگ پودری

کابین محیط بسته ای است که روند پاشش انواع رنگ در آن انجام می گیرد که سیستم بازیافت رنگ نیز به آن متصل شده است و هوا را با استفاده از یک فن از داخل کابین می کشد که از خروج پودرهای مازاد به بیرون کابین جلوگیری می کند.این کابین های رنگ پودری میبایست به وسیله سیم ارت به زمین متصل باشند که الکتریسیته ساکن از روی دیواره کابین تخلیه گردد
در کف کابین رنگ پودری می توان سیستم جارو بک تعبیه نمود که به صورت اتوماتیک رنگ را از کف کابین جمع نماید.