محصولات

الکترو استاتیک،رنگ پودری،کابین رنگ،مونوریل،کانوایر،کوره رنگ،سایکلون،مونوسایکلون،دستگاه رنگ پاش،استا امگا،دستگاه پاشش رنگ 


سایکلون
سیستم بازیافت رنگ پودری

از مزیت های رنگ پودر قابل بازیافت بودن آن است با این هدف سیستم هایی مجاور کابین های پاشش قرار داده می شوند که از طریق هوا رنگ ها را به داخل خود می کشد.این هوا که از کابین ها مکش شده دوباره فیلتر می شود و پودرهایی که در آن نعلق هست را به طور کامل جذب می کند.پودر بازیافت شده در محفظه زیر سایکلون جمع شده و دوباره به خط رنگ باز می گردد.