محصولات

الکترو استاتیک،رنگ پودری،کابین رنگ،مونوریل،کانوایر،کوره رنگ،سایکلون،مونوسایکلون،دستگاه  رنگ پاش،استا امگا،دستگاه پاشش رنگ 

کابین

کابین رنگ 

کابین محیط بسته ای است که روند پاشش انواع رنگ  در آن انجام می گیرد.البته لازم به ذکر است که سیستم بازیافت رنگ  نیز به آن متصل شده است که هوا را با استفاده از یک فن به داخل کابین می کشد و از خروج پودرهای مازاد به بیرون از کابین جلوگیری می کند.

هر کدام از این کابین ها وظیفه تامین پوشش یک سطح را دارند از اجزای مهم کابین پاشش مایع وجود آبشار آب است که با ریزش پرده آب است که با ریزش پرده آب بطور منظم گرده های رنگ را جذب نموده و جهت لخته نمودن به حوضچه آبگیر کابین که حاوی مواد شیمیایی لخته کننده است انتقال می دهد . مابقی گرده های رنگ اسپری شده معلق در هوا توسط یک دستگاه فن مکنده قوی مکیده می شود . این سیستم اصولاً کمترین ضایعات محیط زیستی و تنفسی را برای اپراتور رنگ کار خواهد داشت .